زیر پالتی شطرنجی

زیرپالتی شطرنجی

قطعه ای است بسیار کارآمد !!

اگر در ساختار قفسه بندی راک دقت فرمایید، مشاهده خواهید کرد که عمق قفسه یا همان فاصله بین بازوها ثابت است و یکی از اعداد ۷۰،۸۰،۹۰،۱۰۰،۱۱۰،۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

حال فرض کنیم شما قفسه راک با عمق ۱۰۰ را انتخاب نمودید، حال اگر پالتی با عرض کمتر از آن(مثلا ۹۰ سانتیمتر) وارد انبار شد،چه باید کرد؟

یکی از راه ها انتقال کالا به پالت فلزی مناسب است اما اگر تعداد پالتها زیاد بود، چه باید کرد؟

در بعضی از انبارها، تنوع کالاها و به طبع آن ،پالتها بسیار زیاد است و این پالتها ابعاد بسیار متنوعی دارند.

راه حل چیست؟ زیرپالتی شطرنجی

به تصویر زیر نگاه کنید:

زیر پالتی شطرنجی قفسه راک

نقشه فوق یک زیر پالتی فلزی است که از پروفیل ۴*۴  ضخامت ۲ م م و نبشی ۴ (ضخامت ۵ م م ) ساخته شده است

طول آن برابر ۱۰۸ سانتیمتر است و این یعنی برای قفسه راک به عمق ۱۱۰ سانتیمتر ساخته شده است.

عرض آن نیز برابر ۹۵ سانتیمتر است زیرا برای طول بازویی ۱۹۴ سانتیمتر طراحی گردیده است.(۴ سانتیمتر خلاصی در نظر گرفته شد )

یکی از مهمترین نکات در طراحی زیرپالتی فلزی، جهت قرار گرفتن تیر های اصلی است.

در تصویر فوق سه تیر اصلی، نبشی ها را (زرد رنگ) به یکدیگر پیوند داده اند . چهار قطعه پروفیل نیز اتصالات فرعی را تشکیل میدهند.

نبشی ها نیز بر روی بازوها می نشینند.

حال با وجود این قطعه، قفسه راک با عمق ۱۱۰ سانتیمتر می تواند تمام عرضهای ۱۲۰ و کمتر را تحت پوشش قرار دهد.

زیرپالتی ضریب امنیت و سهولت بارگذاری توسط لیفتراک را بسیار بالا میبرد

زیرپالتی شطرنجی قفسه راک

این تصویر یک زیر پالتی شطرنجیست که با ورق پوشانده شده تا احتمال سقوط اشیاء را به حداقل ممکن برساند و بتوان بر روی آن، واحد های بار با ابعاد کوچک نیز بارگذاری نمود

به جهت تیر ها دقت کنید.

زیر پالتی های شطرنجی در ابعاد متنوعی تولید میگردد و در طراحی قفسه راک عموما پیشنهایست که نمی توان به سادگی از آن گذشت

قفسه

دیدگاهتان را بنویسید