قفسه انبار در زیر زمین اداره

قفسه انبار در زیر زمین اداره

اگر نیاز مبرمی به فضا جهت بایگانی و یا انبار دارید و در محل کارتان یک زیر زمین و یا اتاق با ارتفاع بیش از ۳۸۰ سانتیمتر وجود دارد، می توانید با سرمایه گذاری بر روی خرید سیستم قفسه بندی دو طبقه فضاگستر، مشکلات مربوط به کمبود فضا را کاملا برطرف نمایید.

قفسه زیر زمین

در تصویر فوق ، یک زیر زمین ۳٫۵ در ۳٫۵  را ملاحظه می فرمایید که دارای یک پلکان می باشد.

با استفاده از سیستم قفسه بندی مُشبک و همچنین راهرو بندی،این سیستم می تواند به تعداد ۲۰۰۰ عدد زونکن استاندارد را با عطف ۸ سانتیمتر در خود جای دهد.

ابعاد نبشی های به کار رفته برابر ۴*۸ و ضخامت آن ها برابر ۲ میلمیتر است.

قفسه زیر زمین انبار

با توجه به محیط و مساحت فضا و همچنین کاربری قفسه(بایگانی زونکن)، عرض قفسه ها عموما ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد و از دهانه های ۶۰ و ۷۰ و ۹۵ سانتیمتری استفاده گردید.

راهرو بندی نیز توسط نبشی ۴*۸ و پانل پله انجام شد.

قفسه زیر زمین اداری

قفسه

 

دیدگاهتان را بنویسید