چگونه وزن یک پروفیل (قوطی) را محاسبه کنیم؟

جهت محاسبه وزن قوطی ، کافیست گسترده قوطی را محاسبه نماییم

سپس در فرمول ذیل جایگذاری نماییم

اندازه طول ورق به سانتیمتر*اندازه عرض ورق به سانتیمتر*عدد ۷٫۸۵* ضخامت ورق به میلیمتر

سپس حاصل را بر عدد ۱۰ هزار تقسیم می کنیم

 

وزن قوطی مشخص می شود.

 

مثال:

وزن قوطی  در ابعاد ۲۰۰ سانتیمتر دو مقطع ۴*۸ سانتیمتر و ضخامت ۲ م م چقدر است؟؟

گسترده عرض  قوطی فوق برابر است با   (۲*۸)+(۴*۲) = ۲۴

طول آن نیز برابر ۲۰۰ است  لذا:

(۲۰۰*۲۴*۷٫۸۵*۲)/۱۰۰۰۰=۷٫۵۳۶KG

وزن قوطی فوق برابر  ۷٫۵۳۶کیلوگرم  است

 

قفسه

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید