کفپوش

قطعه ایست مسطح که به وسیله آن سطح گسترده قفسه بندی های کفپوشدار را ایجاد میکنند و بار بر روی آن قرار می گیرد

فرق کفپوش با پانل این است که کفپوش دارای ضخامت بیشتری است و تحمل بیشتری دارد و در ضمن کفپوش بر خلاف پانل ، به سیستم پیچ نمی گردد.

 

قفسه فلزی

 

قفسه

 

 

کفپوش نیمه سنگین چیست

دیدگاهتان را بنویسید