چگونه وزن یک پروفیل (قوطی) را محاسبه کنیم؟

جهت محاسبه وزن قوطی ، کافیست گسترده قوطی را محاسبه نماییم سپس در فرمول ذیل جایگذاری نماییم اندازه طول ورق به سانتیمتر*اندازه عرض ورق به سانتیمتر*عدد ۷٫۸۵* ضخامت ورق به […]