بازوی قوطی

نوعی بازویی است که در سیستم قفسه بندی کفپوشدار سنگین و قفسه پالت راک استفاده می گردد و دارای ابعاد متنوعی است

قفسه فلزی بازوی قوطی

 

قفسه

 

دیدگاهتان را بنویسید