قفسه بندی خودراهرو یا درایو این دو طرفه

قفسه بندی درایو این یا خودراهروی دو طرفه

قفسه بندی درایو این یا خودراهروی  دو طرفه، به گونه ای طراحی میگردد که لیفتراک بتواند از دو طرف هر تونل آن، عملیات گذاشت و برداشت را انجام دهد.

اگر در مورد قفسه بندی درایو این اطلاعات می خواهید به مقاله  قفسه درایو این مراجعه نمایید.

از آنجا که  قفسه بندی درایو این  از نظام لایفو پیروی می کند، اگر شرایطی خواص، می توان سیستم قفسه بندی را به گونه ای طراحی نمود تا امکان گذاشت و برداشت بار از دو طرف سیستم انجام گیرد و دسترسی به پالتهایی که در میانه تونل ها قرار دارند بسیار ساده تر گردد.

در طرح ذیل ، طراح با در نظر گرفتن تعدادی قفسه پالت راک ، سعی نموده تا امکان ایجاد دسترسی نقطه ای به تعدادی از پالتهای کلیدی را نیز فراهم آورد.

بدین صورت مدیر انبار می تواند آن دسته از پالتهایی را که نیاز مبرم و آنی و مداوم به آنها احساس میگردد را در قفسه های پالت راک قرار دهد.

و پالتهای محصول را در قفسه درایو این قرار میدهد.

از آنجا که در طرح ذیل، هر راهرو دارای دو سر باز می باشد،میتوان نیمی از هر تونل را به یک نوع خاص از محصول اختصاص داد.

در زیر، طرح قفسه درایو این ویژه به همراه پالت راک را ملاحظه می نمایید:

قفسه درایو این دو سر

در طرح فوق از آنجا که ابعاد پالتها برابر ۱۱۵*۱۲۰ و ۱۰۰*۱۲۰ بود، لذا عمق قفسه پالت راک برابر ۹۰ سانتیمتر و طول دهانه برابر ۲۷۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد.

همچنین طول کلی راهروهای درایو این برابر ۵۲۶ سانتیمتر می باشد که می تواند ۵ پالت را در هر طبقه از راهرو در خود جای دهد.

حال به عرض راهرو توجه فرمایید:

از آنجا که طول لیفتراک برابر ۳۶۰ سانتیمتر بود و شعاع گردش آن حدود ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد، عرض راهرو ها ۴۱۶ سانتیمتر در نظر گرفته شد.

حال به نمای مقابل طرح فوق دقت فرمایید:

قفسه خودراهرو

 

به فاصله طبقه اول تا زمین دقت فرمایید:

بله. ۲۴۰ سانتیمتر.

دلیل این فاصله ، پهنای لیفتراک موجود در انبار بود. از آنجا که فاصله بین بازوهای سیستم قفسه بندی درایو این برابر ۱۰۳ سانتیمتر است،و پهنای لیفتراک موجود برابر ۱۳۰ سانتیمتر می باشد، لذا چاره ای جز قرار دادن طبقه اول، در ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتری باقی نمی ماند.

حد پایین آخرین طبقه نیز در ارتفاع ۴۵۰ سانتیمتری در نظر گرفته شد.

در سیستم قفسه فوق، ۱۸۰ پالت را می تونا در قفسه درایو این بارگذاری نمود.

قفسه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید